โค้ชความรัก เพื่อคนโสดวัยทำงาน

ที่ต้องการพบ "รักที่ใช่"

Term & Condition

FB: MAXinLoveThailand  Line: @MAXinLoveThailand Tel: 099 009 8920

                                               ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำนิยาม

“เรา” หมายถึง ผู้ให้บริการ หรือโค้ชแมกซ์ นฤพนธ์ เวียงชนก หรือทีมงาน MAXinLoveThailand หรือทีมงาน โค้ชความรัก

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ลูกค้า, ผู้ขอรับการโค้ช, รับการปรึกษา, หรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำหน่ายบนเวปไซต์ MAXinLoveThailand.com

ความรับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้บริการต้องการสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ใช้บริการทำตามคำแนะนำด้วยความมุ่งมั่น เนื่องจากเนื้อหาต่าง ๆ ได้ผ่านการเก็บข้อมูลและพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก เราพยายามจะสร้างสรรบริการต่าง ๆ หรือสื่อความรู้เพื่อสร้างโอกาสสูงสุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการบรรลุเป้าหมายในความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด

อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกคนจะสำเร็จตามที่ต้องการ เพราะความแตกต่างในรายละเอียดแต่ละคนรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองประกอบการนำคำแนะนำต่าง ๆ ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของตัวเอง ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม

หมายเหตุ การโค้ชหรือการให้คำปรึกษาไม่สามารถใช้สำหรับบุคคลที่มีสภาวะป่วยไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจที่ต้องการดูแลโดยนักกสุขภาพจิตมืออาชีพหรือการดูแลทางการแพทย์โดยเฉพาะ

นโยบายการประกันสินค้าและบริการ

หากผู้ใช้บริการไม่พอใจกับการซื้อหนังสือเสียงและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทางเรายินดีมอบผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหรืออาจแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในราคาเดียวกัน โดยผู้ใช้บริการสามารถเรียกคืนเงินได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ

อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ: การชำระเงินสำหรับบริการทั้งหมด, หลักสูตร, หลักสูตรออนไลน์ไม่สามารถคืนเงินได้

ความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล และ ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลธุรกิจของผู้ใช้บริการถือว่าเป็นความลับ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการล่วงหน้าเป็นบันทึกตามที่กฎหมายกำหนดหรือในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น

ทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหา ข้อความ รูปแบบ เอกสาร ทั้งในหนังสือและเวป MAXinLoveThailand.com นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเรา การทำซ้า ลอกเลียนดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้